PFAS-houdende grond toepassen

Als u grond met PFAS wilt toepassen, gelden er regels. Deze kunnen per gemeente verschillen. Ga daarom eerst na welke regels op uw situatie van toepassing zijn.

PFAS is een groep zeer zorgwekkende stoffen. Deze bleken op grote schaal in de bodem in Nederland te zitten. Eerder werd gedacht dat de verontreiniging beperkt was tot bepaalde locaties gelinkt aan productie waarbij PFAS-houdende artikelen als anti-aanbakpannen of waar veel blusschuim is gebruikt. Er zijn nog geen landelijke normen vastgesteld voor PFAS. Er is wel tijdelijk beleid (handelingskader) en de provincie heeft de achtergrondwaarden laten meten en vastleggen. Ook  gemeenten hebben beleid hebben gemaakt voor PFAS. 

Meer informatie

Vragen en antwoorden

  • Er is nog geen definitief landelijk beleid vastgesteld voor PFAS in het Besluit bodemkwaliteit. Er geldt landelijk een tijdelijk handelingskader. Dit geldt ook in een aantal RUD-gemeenten. Daarnaast zijn er gemeenten met eigen beleid en gemeenten die de provinciale achtergrondwaardenkaart als basis gebruiken. Ga altijd eerst na welk beleid van toepassing is op uw situatie. Neem bij twijfel contact op met de RUD. 

  • Bodemverontreiniging is vaak in het verleden veroorzaakt door benzinestations, metaalverwerkende bedrijven, garages, chemische wasserijen, gasfabrieken en bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. Ook stortplaatsen en ondergrondse olietanks kunnen verontreiniging veroorzaken.