814 resultaten

814 resultaten

Zoekresultaten

 1. Heeft de droogte van de afgelopen zomers gevolgen voor het onttrekkingenbeleid?

  Veelgestelde vraag

  Hoewel de grondwatervoorraad in de provincie Utrecht zich vooralsnog elke jaar lijkt te herstellen, heeft de droogte van de afgelopen zomers heeft ons wel goed doen nadenken over de totale grondwat

 2. Waar kan ik het provinciale beleid op het gebied van grondwateronttrekkingen terug vinden?

  Veelgestelde vraag

  Het provinciale beleid ten aanzien van grondwateronttrekkingen is terug te vinden in het Regionale Bodem en Waterprogramma.

 3. Waar kan het onttrekken van grondwater effect op hebben?

  Veelgestelde vraag

  Het onttrekken van grondwater kan effect hebben bebouwing (zettingen), natuur, landbouw en op andere grondwateronttrekkingen.

 4. Waar kan ik terecht met vragen over het beheer van de grondwateronttrekking?

  Veelgestelde vraag

  U kunt hierover contact opnemen met onze grondwaterexperts via grondwater@rudutrecht.nl of via ons algemene telefoonnummer 030-272 3300.

 5. Grondwater onttrekken

  Subonderwerp

  Veel belangen zijn afhankelijk van de stand en kwaliteit van het grondwater. Het kan grote invloed hebben op natuur en landbouw en op de gesteldheid van de bodem in zijn algemeen. Daarnaast gebruiken we grondwater voor drinkwater of proceswater.

 6. Externe veiligheid voor gemeenten

  Verhaal

  Het voorkomen van risico’s door gevaarlijke stoffen, is een belangrijke taak van de betrokken bedrijven én de overheden. Want als daar iets mis gaat, gaat het goed mis. Binnen de RUD werken adviseurs met veel kennis over het voorkomen van risico’s.

 7. Externe veiligheid

  Subonderwerp

  Externe veiligheid beschermt mensen in de omgeving tegen risico’s van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan omwonenden van een spoorlijn waar gevaarlijke stoffen over worden getransporteerd of recreanten op een strandje in de buurt van een ankstation

 8. Waar zijn de stiltegebieden in de provincie Utrecht?

  Veelgestelde vraag

  U vindt de stiltegebieden op de webkaart van de provincie Utrecht

 9. Stiltegebieden

  Subonderwerp

  Ons land is dichtbevolkt en vol geluid. Echt stille gebieden zijn schaars, terwijl daar wel behoefte aan is bij mensen en dieren. Daarom zijn er stiltegebieden aangewezen.

 10. Voorbereiden op de Omgevingswet

  Verhaal

  Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat de manier waarop we omgaan met ontwikkelingen in de ruimte veranderen. De RUD bereidt zich voor, zowel binnen de eigen organisatie als met andere overheden in de regio.