Gezamenlijke vergaderingen algemeen bestuur ODRU en RUD Utrecht

De RUD Utrecht en de ODRU zijn een fusietraject gestart. In dit kader vinden er gezamenlijke vergaderingen van de beide algemeen besturen plaats. Op deze pagina vindt u de vergaderstukken. 

Overzicht vergaderingen