Wat u kunt doen voor de huismus

Verhaal

Vroeger was de huismus een veel voorkomende soort in Nederland, maar doordat er steeds minder geschikt leefgebied is voor de huismus en zij minder vaak onder dakpannen kunnen broeden door de renovatie van huizen, is de soort achteruitgegaan. U kunt de huismus helpen door te zorgen voor een aantrekkelijke tuin en zorgvuldig om te gaan met werkzaamheden aan uw dak.

""

Mussen houden van gebieden waar ze van alle gemakken voorzien zijn: voldoende nestgelegenheid, groenblijvende struiken, hagen en kleine bomen, water en zand, en natuurlijk voldoende voedsel. Zaden van grassen en onkruiden in combinatie met insecten, bessen en bloemknoppen vormen het grootste deel van het dieet van de huismus. Het zijn echte groepsdieren en ze vertonen dan ook veel sociaal gedrag in groepsverband.

Help de huismus

U kunt de huismus helpen door bijvoorbeeld niet zomaar uw dak te gaan isoleren of een dakkapel te laten plaatsen, maar een aannemer in te schakelen die  voor aanvang van de werkzaamheden door een deskundige uit laat zoeken of er huismussen aanwezig zijn onder uw dakpannen. Ook voor het verwijderen van asbestplaten van een dak is het verstandig om te laten controleren of er huismussen verblijven. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om uw tuin aantrekkelijk te maken voor huismussen, dit kan door:

  • beschutte plekken in groenblijvende heggen, doornige struiken, naaldbomen of klimplanten tegen de gevel te behouden of te maken.
  • vogelhuisjes of huismussentillen in uw tuin te plaatsen.
  • het gazon minder vaak te maaien, waardoor (on)kruiden ruimte krijgen en meer insecten en zaden voorkomen, dat als voedsel dient voor de huismus en andere vogelsoorten.
  • voor voldoende drinkwater door waterschaaltjes of een vijver te zorgen.
  • te zorgen voor een zanderige plek in de tuin; hier nemen mussen een stofbad.
  • in de winterperiode tijdelijke takkenhopen of strobalen als extra nestvoorziening aan te bieden.