Wat u kunt doen voor de gierzwaluw

Verhaal

De gierzwaluwenpopulatie is achteruitgegaan door gebrek aan leefgebied en renovatie van huizen. De gierzwaluw ziet gebouwen als een bewoonbaar rotsgebied met holtes om te broeden en zoekt het graag hogerop bij de nokpannen van een woning. Wanneer u werkzaamheden aan uw dak wil verrichten, houdt u dan rekening met de mogelijke aanwezigheid van gierzwaluwen en kies een aannemer die hier zorgvuldig mee omgaat.

Gierzwaluw van de grond opgetild door hand

De gierzwaluw is herkenbaar aan de sikkelvormige vleugels die vaak als silhouet afsteken tegen de lucht. Gierzwaluwen hebben een donker verendek met alleen een lichte vlek op de keel, erg korte poten en een kleine snavel. Ze bewegen zich al spelend in groepjes vliegensvlug door de lucht, maar hun hoge schreeuwende geluid is niet te missen. Gierzwaluwen brengen alleen de lente- en zomerperiode in Nederland door en verblijven de rest van de tijd in Afrika. Gierzwaluwen verblijven het grootste deel van hun leven in de lucht en hebben daarbij een levenspartner waarmee ze alles samen doen, van zoeken naar voedsel, slapen en de lange tocht naar warme streken. Ze voeden zich met vliegende insecten die in de lucht worden gevangen.

Help de gierzwaluw

Het aanbieden van verblijfplaatsen om te nesten is van groot belang voor de gierzwaluw. Dit kan in de vorm van nestkasten, nestdakpannen of neststenen. Denk daarbij aan het volgende:

  • plaats de vogelhuizen niet in de volle zon, maar idealiter op de kopse kant van een gebouw aan de schaduwrijke noord- of oostgevel.
  • ook een dakrand of dakgoot, die het merendeel van de dag in de schaduw bevindt, is geschikt als locatie voor een nestplaats.
  • belangrijk is ook dat er voldoende uitvliegmogelijkheid is, van 1 meter breed en 3 meter diep.
  • zorg dat er geen obstakels voor de ingang staan die het invliegen hinderen.

De gierzwaluw op de foto lag op de grond en kon niet wegvliegen. De vogel werd opgepakt zodat hij op een veilig , hoog plekje kon rusten om daarna in vrije val weer probleemloos weg te vliegen.