71 resultaten

71 resultaten

Zoekresultaten

 1. Waar kan ik klachten over zwemwater melden?

  Veelgestelde vraag

  U kunt uw klacht over een openbaar zwembad of een zwemlocatie buiten doorgeven via: 

  zwemwater@rudutrecht.nl

  030 702 33 33

 2. Verklaring wijziging tenaamstelling

  Formulier

  Formulier om de naam van een vergunninghouder te wijzigen

 3. Melding legionella zwembadwater

  Formulier

  Formulier voor zwembadhouders om legionella te melden

 4. Hoeveelheid onttrokken grondwater doorgeven

  Formulier

  Jaarlijkse aangifte hoeveelheid onttrokken grondwater in verband met open bodemenergiesysteem

 5. Indienen saneringsplan, rapporten, evaluatie

  Formulier

  Indienen saneringsplan, monitoringsrapport of evaluatierapport in verband met bodemsanering

 6. Vergunning voor gesloten bodemenergiesysteem

  Formulier

  Een Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets aanvragen voor gesloten bodemenergiesysteem

 7. Melden gesloten bodemenergiesysteem bedrijven

  Formulier

  Hier kunt u het gesloten bodemenergiesysteem van uw bedrijf melden

 8. Melden gesloten bodemenergiesysteem particulieren

  Formulier

  U kunt hier als particulier uw gesloten systeem aanmelden

 9. Vergunning WKO

  Formulier

  Vergunning aanvragen voor een open bodemenergiesysteem (WKO) via het omgevingsloket

 10. Ik wil een grote waterpartij of vijver aanleggen of uitdiepen, waarbij meer dan 1.000 m3 wordt ontgraven. Moet ik hiervoor ook een vergunning hebben?

  Veelgestelde vraag

  Belangrijk hierbij is of dit ook in het bestemmingsplan is geregeld. Zo ja, dan is dit vaak vrijgesteld van vergunningplicht als er niet te diep (< 3 meter -mv) wordt ontgraven.