112 resultaten

112 resultaten

Zoekresultaten

 1. Activiteiten met effect op een Natura-2000-gebied

  Subonderwerp

  In de provincie zijn tien Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

 2. Soortenbescherming

  Subonderwerp

  Om de meest kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland te beschermen, zijn activiteiten als het doden, vangen of verstoren van dieren of het verwijderen van planten in principe verboden.

 3. Eind werkzaamheden soortenbescherming

  Formulier

  Meld het einde van werkzaamheden waarvoor u een ontheffing Wet natuurbescherming heeft

 4. Start werkzaamheden soortenbescherming

  Formulier

  Meld de start van werkzaamheden waarvoor u een ontheffing Wet natuurbescherming heeft

 5. Bomen vellen

  Subonderwerp

  Er is op dit moment ongeveer 370.000 hectare bos in Nederland. 18.000 hectare hiervan ligt in de provincie Utrecht. De Wet natuurbescherming moet ervoor zorgen dat deze hectares behouden blijven. Daarom gelden er regels voor het vellen van bomen.

 6. Ecologisch advies voor gemeenten

  Verhaal

  Het beschermen van de natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming. Hierin hebben provincie én gemeenten een eigen taak. De RUD voert de toezichtstaken uit voor de provincie en kan gemeenten ondersteunen in het uitvoeren van hun taken.

 7. Diersoorten beschermen en bouwen

  Verhaal

  Toezichthouder Bart en ecoloog Miranda leggen uit waarom het belangrijk is om diersoorten te beschermen en hoe je dit kunt combineren met bouwwerkzaamheden.

 8. BOA's in het buitengebied

  Verhaal

  Wie gaat recreëren in de Utrechtse natuur kan een toezichthouder buitengebied tegenkomen. Deze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de RUD beschermen de natuur en zorgen voor veilige recreatie.

 9. Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht

  Subonderwerp

  Om kwetsbare diersoorten te beschermen, is het in principe verboden om deze te doden, vangen of verstoren. In sommige gevallen mag dit onder voorwaarden wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing van de provincie nodig.

 10. Eind werkzaamheden Vnl

  Formulier

  Melden eind werkzaamheden waar u een ontheffing Verordening natuur en landschap voor heeft