814 resultaten

814 resultaten

Zoekresultaten

 1. Robert Strijk

  Persoon

  Robert Strijk is gedeputeerde van de provincie Utrecht en lid van het dagelijks bestuur. Zijn aandachtsgebied in het bestuur is financiën.

 2. Erik van Beurden

  Persoon

  Erik van Beurden is wethouder in Leusden en lid van het dagelijks bestuur. Zijn aandachtsgebied in het dagelijks bestuur is HRM.

 3. Kees van Dalen

  Persoon

  Kees van Dalen is wethouder in Houten en lid van het dagelijks bestuur van de RUD.

 4. Kees Kraanen

  Persoon

  Kees Kraanen is wethouder in Amersfoort en lid van het dagelijks bestuur.

 5. Mandaatbesluiten en DVO's

  Overig

  De RUD Utrecht voert namens de 12 deelnemende overheden (11 gemeenten en de provincie Utrecht) taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken zijn overeengekomen in de 12 dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s).

 6. Juridisch kader

  Overig

  De RUD verricht zijn werk op basis van wet- en regelgeving. Deze is meestal afkomstig van het Rijk, van de Provincie Utrecht en de 11 gemeenten die opdrachtgever zijn van de RUD. Voor een beperkt aantal zaken maakt de RUD eigen regelgeving. Deze gaat

 7. Horeca en milieuregels

  Verhaal

  Als horecaondernemer moet u voldoen aan milieuregels. Door deze regels na te leven, helpt u mee om milieuschade en overlast voor de omgeving te voorkomen.

 8. Eén jaar bij de RUD waarvan 9 maanden thuis

  Verhaal

  Rian werkt alweer sinds 30 december vorig jaar bij ons, toch heeft ze nog weinig collega’s live gezien of gesproken. Tot maart bracht ze namelijk veel tijd door in Leusden, waar ze een opleiding bij AFAS volgde.

 9. Toezicht en handhaving: wat kunt u verwachten

  Verhaal

  Toezichthouders van de RUD controleren – aangekondigd en onaangekondigd- de naleving van vergunningen, ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. Regelmatig worden er ‘vrije veld’-controles uitgevoerd (surveillance) om te voor

 10. Vergunningverlening: wat kunt u verwachten

  Verhaal

  Als u een melding indient of een vergunning aanvraagt, gaan wij ermee aan de slag. Voor meldingen geldt een eenvoudige procedure, vergunningaanvragen hebben een langere doorlooptijd.