Taken en mandaten

Dienstverleningsovereenkomsten en mandaatbesluiten zijn een belangrijke onderdelen van het juridisch kader van de RUD. Hierin worden de bevoegdheden (mandaatbesluiten) en taken (dienstverleningsovereenkomsten) tussen de RUD en de opdrachtgevers geregeld. 

Dienstverleningsovereenkomsten en mandaatbesluiten