1287 resultaten

1287 resultaten

Zoekresultaten

 1. Omgevingswet en dienstverlening

  Nieuws

  Sinds 1 januari geldt de Omgevingswet voor vrijwel alle activiteiten in de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen (leefomgeving). De Omgevingswet verandert de processen en werkwijzen van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 2. Toezicht vuurwerkverkoop

  Nieuws

  Tijdens de verkoop van vuurwerk gaan toezichthouders van de RUD Utrecht elke dag langs bij de 44 verkooppunten in ons werkgebied.

 3. Zwemlocaties

  Subonderwerp

  De regels voor zwemlocaties zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht. Op deze pagina vindt u een samenvatting.

 4. Omgevingsdiensten in Utrecht starten fusietraject

  Nieuws

  De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht starten het traject om samen te gaan in één nieuwe omgevingsdienst voor de hele provincie Utrecht. Dit hebben de beide algemeen besturen op 7 december besloten.

 5. Aanvragen en meldingen vanaf 1-1-2024

  Subonderwerp

  Onder de Omgevingswet moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket vervangt
  Het Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl

 6. Bodem en de Omgevingswet

  Subonderwerp

  Vanaf de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Wat nu bodemsanering wordt genoemd, valt uiteen in twee activiteiten: graven en saneren.

 7. De Omgevingswet

  Subonderwerp

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

 8. Vanaf 2024 strengere normen zwemwater

  Nieuws

  Vanaf 1 januari 2024 veranderen de regels voor zwembaden. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden vervalt, en de Omgevingswet treedt in werking. Dit heeft gevolgen voor houders en exploitanten van zwembaden.

 9. Zwembaden

  Subonderwerp

  Heeft u een zwembad dat voor publiek toegankelijk is, of wilt u er één openen of uitbreiden? Dan gelden de regels uit hoofdstuk 15 Regels met betrekking tot zwemmen en baden in badwaterbassins van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

 10. Veilig zwemmen in het zwemseizoen

  Nieuws

  Van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële zwemwaterlocaties weer regelmatig gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Wie veilig wil zwemmen, kan terecht bij 27 officiële zwemlocaties in de provincie Utrecht.