1196 resultaten

1196 resultaten

Zoekresultaten

 1. Dient er na onderzoek nog een sanering plaats te vinden?

  Veelgestelde vraag

  Het kan noodzakelijk zijn om een sanering uit te voeren of (verontreinigde) grond af te voeren naar een erkend verwerker.

 2. Hoe verhoudt het vastgestelde beleid zich met de invoering van de Omgevingswet?

  Veelgestelde vraag

  De provincie Utrecht blijft bevoegd gezag voor de Wbb tot het van kracht worden van de Omgevingswet (prognose 1 jan 2023); de RUD Utrecht voert deze bevoegd-gezag-taken uit namens de provincie.

 3. Betreft het Handelingskader OCB een verhoging van de interventiewaarde?

  Veelgestelde vraag

  Nee, de interventiewaarde(n) voor (individuele) OCB’ s is niet verhoogd.

 4. Bij welke instantie dienen de onderzoeken te worden ingediend?

  Veelgestelde vraag

  Voor omgevingsvergunningen (bouwen) zijn de desbetreffende gemeenten (Houten, Bunnik of Wijk bij Duurstede) bevoegd gezag.

 5. Hoe worden onderzoeken beoordeeld die niet volgens het protocol of in een eerder stadi-um zijn uitgevoerd beoordeeld?

  Veelgestelde vraag

  In 2022 zullen er binnen de Kromme Rijnstreek naar verwachting  nog vergunningsaanvragen gedaan worden die gebaseerd zijn op oudere rapporten.

 6. Onderzoek conform het nieuwe onderzoeksprotocol is intensiever dan de NEN 5740 voor-schrijft. Waarom is dat?

  Veelgestelde vraag

  Er is inderdaad sprake van een hogere onderzoeksintensiteit dan de NEN 5740 voorschrijft.

 7. Is het noodzakelijk om elk bodemonderzoek binnen de Kromme Rijnstreek uit te voeren conform het nieuwe onderzoeksprotocol voor OCB’s?

  Veelgestelde vraag

  Het uitvoeren van bodemonderzoek is alleen noodzakelijk in het kader van werkzaamheden of (her)ontwikkelingen.

 8. Is het handelingskader ook geldig buiten de Kromme Rijnstreek?

  Veelgestelde vraag

  In het handelingskader is het aandachtsgebied Kromme Rijnstreek opgenomen (bijlage 1) waarbinnen het handelingskader van toepassing is.

 9. Nieuw dagelijks bestuur gekozen

  Nieuws

  Deze maand is het nieuwe dagelijks bestuur (DB) van de RUD gekozen. We verwelkomen drie nieuwe leden: Eva Oosters (Utrecht), Aukje Treep (Soest) en Steven de Vries (Baarn).

 10. Ga goed voorbereid zwemmen

  Nieuws

  Wie de komende tijd gaat zwemmen, doet er goed aan van tevoren zwemwater.nl te raadplegen. Door de aanhoudende droogte is de waterstand bij de zwemwaterlocaties laag. Hierdoor kan de bodem in de zwemzone vanaf de waterkant steiler aflopen dan bij een normale waterstand.