1239 resultaten

1239 resultaten

Zoekresultaten

 1. Hoe verhoudt het vastgestelde beleid zich met de invoering van de Omgevingswet?

  Veelgestelde vraag

  De provincie Utrecht blijft bevoegd gezag voor de Wbb tot het van kracht worden van de Omgevingswet (prognose 1 jan 2023); de RUD Utrecht voert deze bevoegd-gezag-taken uit namens de provincie.

 2. Betreft het Handelingskader OCB een verhoging van de interventiewaarde?

  Veelgestelde vraag

  Nee, de interventiewaarde(n) voor (individuele) OCB’ s is niet verhoogd.

 3. Bij welke instantie dienen de onderzoeken te worden ingediend?

  Veelgestelde vraag

  Voor omgevingsvergunningen (bouwen) zijn de desbetreffende gemeenten (Houten, Bunnik of Wijk bij Duurstede) bevoegd gezag.

 4. Is het handelingskader ook geldig buiten de Kromme Rijnstreek?

  Veelgestelde vraag

  In het handelingskader is het aandachtsgebied Kromme Rijnstreek opgenomen (bijlage 1) waarbinnen het handelingskader van toepassing is.

 5. Aukje Treep

  Persoon

  Aukje Treep is sinds 2022 lid van het Dagelijks Bestuur

 6. Bomen kappen: wat mag wel en wat mag niet?

  Nieuws

  Bomen kappen: wat mag wel en wat mag niet?

 7. Vergaderingen algemeen bestuur 2022 en 2023

  Overig

  Op deze pagina vindt u de stukken die zijn besproken tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2022 en 2023.

 8. Ongewoon voorval melden

  Formulier

  Melden van een ongewoon voorval door een bedrijf

 9. Het werk van onze BOA's landelijk gebied

  Interview

  In deze video ziet u het werk van onze BOA's landelijk gebied.

 10. Van mijn passies mijn werk gemaakt!

  Interview

  Wat kun je verwachten als je bij de RUD Utrecht werkt? En hoe is het om te werken als Handhaver Wet natuurbescherming? Kijk mee in het werk van Michaël Lavooi.