32 resultaten

32 resultaten

Zoekresultaten

 1. Waar kan ik klachten over zwemwater melden?

  Veelgestelde vraag

  U kunt uw klacht over een openbaar zwembad of een zwemlocatie buiten doorgeven via: 

  zwemwater@rudutrecht.nl

  030 702 33 33

 2. Ik wil een grote waterpartij of vijver aanleggen of uitdiepen, waarbij meer dan 1.000 m3 wordt ontgraven. Moet ik hiervoor ook een vergunning hebben?

  Veelgestelde vraag

  Belangrijk hierbij is of dit ook in het bestemmingsplan is geregeld. Zo ja, dan is dit vaak vrijgesteld van vergunningplicht als er niet te diep (< 3 meter -mv) wordt ontgraven.

 3. Waar zijn de openbare zwembaden?

  Veelgestelde vraag

  Plaats Naam Website Adres
  Amersfoort Bosba

 4. Waar zijn de officiële zwemlocaties?

  Veelgestelde vraag

  De officiële zwemlocaties in de provincie Utrecht zijn: 

 5. Heeft de droogte van de afgelopen zomers gevolgen voor het onttrekkingenbeleid?

  Veelgestelde vraag

  Hoewel de grondwatervoorraad in de provincie Utrecht zich vooralsnog elke jaar lijkt te herstellen, heeft de droogte van de afgelopen zomers heeft ons wel goed doen nadenken over de totale grondwat

 6. Waar kan ik het provinciale beleid op het gebied van grondwateronttrekkingen terug vinden?

  Veelgestelde vraag

  Het provinciale beleid ten aanzien van grondwateronttrekkingen is terug te vinden in het Regionale Bodem en Waterprogramma.

 7. Waar kan het onttrekken van grondwater effect op hebben?

  Veelgestelde vraag

  Het onttrekken van grondwater kan effect hebben bebouwing (zettingen), natuur, landbouw en op andere grondwateronttrekkingen.

 8. Waar kan ik terecht met vragen over het beheer van de grondwateronttrekking?

  Veelgestelde vraag

  U kunt hierover contact opnemen met onze grondwaterexperts via grondwater@rudutrecht.nl of via ons algemene telefoonnummer 030-272 3300.

 9. Waar zijn de stiltegebieden in de provincie Utrecht?

  Veelgestelde vraag

  U vindt de stiltegebieden op de webkaart van de provincie Utrecht

 10. Hoeveel BRZO-bedrijven zijn er in de provincie Utrecht?

  Veelgestelde vraag

  Er zijn in de provincie Utrecht 10 BRZO-bedrijven. Dit staat voor Besluit risico’s zware ongevallen.