112 resultaten

112 resultaten

Zoekresultaten

 1. Stankoverlast RWZI Utrecht melden

  Nieuws

  Heeft u last van stank door de RWZI in Utrecht, dan kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Dit is het centrale meldpunt voor deze klachten. U kunt uw klachten telefonisch doorgeven via 0800-0225510 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereik

 2. Verkeerde informatie over informatieplicht energiebesparing verspreid

  Nieuws

  Er zijn adviesbureaus actief die bedrijven benaderen over mogelijke boetes vanwege het overtreden van de informatieplicht energiebesparing. De informatie die zij verstrekken is onjuist.

 3. Milieu en bedrijven

  Subonderwerp

  Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken of overlast kunnen veroorzaken.

 4. Omgevingsvergunning aanvragen

  Formulier

  Vergunning aanvragen in verband met milieu

 5. Melding activiteitenbesluit

  Formulier

  Een milieuactiviteit melden

 6. Milieuklacht indienen

  Formulier

  Overlast door bedrijven melden

 7. Melding natuur en landschap

  Formulier

  Mogelijke overtreding natuur en landschap melden (afval, doden van dieren, kap van bomen etc.)

 8. Melding zwemwater

  Formulier

  Onveilige of onhygiënische situatie in zwembaden of bij zwemlocaties melden

 9. Bodeminformatie Woudenberg

  Formulier

  Bodeminformatie aanvragen over de gemeente Woudenberg

 10. Haal meer uit bodemenergie

  Verhaal

  Nu er steeds meer behoefte is aan duurzame energie, neemt de vraag naar bodemenergie toe. De RUD Utrecht heeft de kennis in huis om in een adviserende rol te zorgen dat de bodemenergiepotentie optimaal wordt benut.