112 resultaten

112 resultaten

Zoekresultaten

 1. Start werkzaamheden Vnl

  Formulier

  Als u een ontheffing Verordening natuur en landschap heeft, moet u de start van werkzaamheden melden

 2. Landschap

  Subonderwerp

  Naast de Wet natuurbescherming heeft de provincie Utrecht regels gesteld om het landschap te beschermen.

 3. Bodeminformatie aanvragen

  Subonderwerp

  Als u een huis of perceel koopt, een locatie wilt ontwikkelen of werkzaamheden in of de bodem wilt uitvoeren, is het belangrijk om te controleren of er informatie over de bodemkwaliteit op deze plek bekend is.

 4. Het toepassen van PFAS-houdende grond

  Verhaal

  Als u grond met PFAS wilt toepassen, kunnen er verschillende regels gelden. Dit kan per gemeente verschillen. Ga daarom eerst na welke regels op uw situatie van toepassing zijn.

 5. Bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen

  Subonderwerp

  De bodemkwaliteit mag er niet op achteruit gaan als er grond of baggerspecie wordt gebruikt of opgeslagen of als er bouwstoffen worden hergebruikt.

 6. Ontgrondingsvergunning aanvragen

  Formulier

  Voor het aanvragen van een vergunning om grond af te graven (te ontgronden).

 7. Bodemsanering

  Subonderwerp

  Als bodemverontreiniging risico's oplevert, moet er gesaneerd worden.

 8. TUG-melding

  Formulier

  Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor luchtvaart melden

 9. TUG-ontheffing aanvragen

  Formulier

  Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor luchtvaart

 10. Mobiel breken

  Formulier

  Het gebruik van een mobiele puinbreker melden