814 resultaten

814 resultaten

Zoekresultaten

 1. Gerrit Spelt

  Persoon

  Gerrit Spelt is sinds 2019 voorzitter van het dagelijks bestuur.

 2. Stankoverlast RWZI Utrecht melden

  Nieuws

  Heeft u last van stank door de RWZI in Utrecht, dan kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Dit is het centrale meldpunt voor deze klachten. U kunt uw klachten telefonisch doorgeven via 0800-0225510 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereik

 3. Verkeerde informatie over informatieplicht energiebesparing verspreid

  Nieuws

  Er zijn adviesbureaus actief die bedrijven benaderen over mogelijke boetes vanwege het overtreden van de informatieplicht energiebesparing. De informatie die zij verstrekken is onjuist.

 4. Milieu en bedrijven

  Subonderwerp

  Bedrijven die risico’s voor het milieu opleveren, moeten aan wetten en regels voldoen. Het gaat om bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken of overlast kunnen veroorzaken.

 5. Hoeveel BRZO-bedrijven zijn er in de provincie Utrecht?

  Veelgestelde vraag

  Er zijn in de provincie Utrecht 10 BRZO-bedrijven. Dit staat voor Besluit risico’s zware ongevallen.

 6. Hoe weet ik welke regels op mijn bedrijf van toepassing zijn?

  Veelgestelde vraag

  U kunt hiervoor de vergunningchecker van het Omgevingsloket online gebruiken.

 7. Wat moet ik doen als mijn bedrijf of bedrijfsvoering verandert?

  Veelgestelde vraag

  Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat hierdoor uw vergunning niet meer klopt met de daadwerkelijke stand van zaken.

 8. Omgevingsvergunning aanvragen

  Formulier

  Vergunning aanvragen in verband met milieu

 9. Melding activiteitenbesluit

  Formulier

  Een milieuactiviteit melden

 10. Milieuklacht indienen

  Formulier

  Overlast door bedrijven melden