1239 resultaten

1239 resultaten

Zoekresultaten

 1. Machtiging melden verontreiniging

  Formulier

  Milieu-adviesbureau machtigen om namens u bodem- of grondwaterverontreiniging te melden

 2. Verontreiniging, sanering melden

  Formulier

  Het melden van verontreiniging en sanering, het indienen van rapporten en plannen

 3. Bestuur en organisatie

  Overig

  De RUD wordt bestuurd door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De RUD bestaat uit drie teams met vergunningverleners, toezichthouders en handhavers en juristen en een team bedrijfsvoering.

 4. Verantwoording

  Overig

  Op deze pagina vindt u onze belangrijkste financiële documenten.

 5. Juridisch kader

  Overig

  De RUD Utrecht voert in opdracht (“in mandaat”) van een aantal overheden wettelijke taken uit en is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Op deze pagina vindt u de documenten waarin dit juridisch is geregeld.

 6. Taken en mandaten

  Overig

  De RUD voert namens de 12 deelnemende overheden taken uit. Deze taken zijn overeengekomen in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). De bevoegdheid voor het vaststellen van de bijbehorende besluiten is geregeld via mandaatbesluiten.

 7. Doen alle regionale uitvoeringsdiensten hetzelfde?

  Veelgestelde vraag

  Nee, hoewel er grote overlappen zijn (vergunningverlening, toezicht, handhaving) op het gebied van de leefomgeving, zijn er ook verschillen. Er zijn omgevingsdiensten/uitvoeringsdiensten die alleen

 8. Hoeveel regionale uitvoeringsdiensten zijn er in Utrecht?

  Veelgestelde vraag

  In de provincie Utrecht zijn er twee diensten: de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU).

 9. Wat is een regionale uitvoeringsdienst?

  Veelgestelde vraag

  Een regionale uitvoeringsdienst voert taken uit namens gemeenten en provincies.

 10. Vergaderingen algemeen bestuur 2018 - 2019

  Overig

  Op deze pagina vindt u de vergaderstukken van het algemeen bestuur van de periode 2018 - 2019. Oudere stukken kunt u opvragen.