837 resultaten

837 resultaten

Zoekresultaten

 1. Kees Kraanen

  Persoon

  Kees Kraanen is wethouder in Amersfoort en lid van het dagelijks bestuur.

 2. Mandaatbesluiten en DVO's

  Overig

  De RUD Utrecht voert namens de 12 deelnemende overheden (11 gemeenten en de provincie Utrecht) taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken zijn overeengekomen in de 12 dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s).

 3. Juridisch kader

  Overig

  De RUD verricht zijn werk op basis van wet- en regelgeving. Deze is meestal afkomstig van het Rijk, van de Provincie Utrecht en de 11 gemeenten die opdrachtgever zijn van de RUD. Voor een beperkt aantal zaken maakt de RUD eigen regelgeving. Deze gaat

 4. Horeca en milieuregels

  Verhaal

  Als horecaondernemer moet u voldoen aan milieuregels. Door deze regels na te leven, helpt u mee om milieuschade en overlast voor de omgeving te voorkomen.

 5. Eén jaar bij de RUD waarvan 9 maanden thuis

  Verhaal

  Rian werkt alweer sinds 30 december vorig jaar bij ons, toch heeft ze nog weinig collega’s live gezien of gesproken. Tot maart bracht ze namelijk veel tijd door in Leusden, waar ze een opleiding bij AFAS volgde.

 6. Toezicht en handhaving: wat kunt u verwachten

  Verhaal

  Toezichthouders van de RUD controleren – aangekondigd en onaangekondigd- de naleving van vergunningen, ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. Regelmatig worden er ‘vrije veld’-controles uitgevoerd (surveillance) om te voor

 7. Vergunningverlening: wat kunt u verwachten

  Verhaal

  Als u een melding indient of een vergunning aanvraagt, gaan wij ermee aan de slag. Voor meldingen geldt een eenvoudige procedure, vergunningaanvragen hebben een langere doorlooptijd.

 8. Gerrit Spelt

  Persoon

  Gerrit Spelt is sinds 2019 voorzitter van het dagelijks bestuur.

 9. Stankoverlast RWZI Utrecht melden

  Nieuws

  Heeft u last van stank door de RWZI in Utrecht, dan kunt u dit melden bij de milieuklachtentelefoon. Dit is het centrale meldpunt voor deze klachten. U kunt uw klachten telefonisch doorgeven via 0800-0225510 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereik

 10. Verkeerde informatie over informatieplicht energiebesparing verspreid

  Nieuws

  Er zijn adviesbureaus actief die bedrijven benaderen over mogelijke boetes vanwege het overtreden van de informatieplicht energiebesparing. De informatie die zij verstrekken is onjuist.