Vacatures

Werken bij de RUD Utrecht betekent werken in een jonge organisatie, die medewerkers stimuleert het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Met volop ruimte voor eigen initiatief, ontwikkeling en uitwisseling. De RUD voert sinds 1 juli 2014 in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij de uitvoeringsdienst werken ongeveer 130 medewerkers. Het eerste jaar heeft vooral in het teken gestaan van opbouw van de organisatie en het realiseren van de productie voor de deelnemers. In de fase waarin we ons nu bevinden moet aandacht vooral uitgaan naar consolideren, doorontwikkelen en innoveren. Daarbij staan we als RUD voor twee ingrijpende transformaties in ons werk: de overgang van lumpsum naar outputfinanciering per 1-1-2018 en de invoering van de Omgevingswet.

Onze vacatures

Juridisch adviseur (0,88fte)

Vergunningverlener C