Over ons

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De manier waarop de RUD en haar opdrachtgevers samenwerken, en de verdeling van taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht.

De RUD Utrecht is één van de 29 regionale uitvoeringsdiensten in Nederland. De uitvoeringsdiensten zijn opgericht om versnippering te voorkomen, krachten te bundelen en regels en wetten consequent toe te passen. Onze vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

De meest risicovolle bedrijven – bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) – zijn ondergebracht bij gespecialiseerde omgevingsdiensten. Voor de provincie Utrecht is dit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.